Omaishoidon lomitus

Kotiterveyspalvelu Henriikka tuottaa  Ptky Karviaisen alueella omaishoidon palvelusetelipalvelua. Omaishoidon hoivaseteli myönnetään kun omaishoitajalla on oikeus omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin. http://www.karviainen.fi/ikaihmisten_palvelut/omaishoito

Palvelusetelillä voi ostaa hoivaa ja hoitoa kotiin omaishoidettavalle.  Omaishoitaja voi käyttää kerralla koko palvelusetelin tai vain osan siitä taikka yhdistää palvelusetelit pidemmäksi vapaaksi.